Op 25 januari wordt het Chinees nieuwjaar gevierd. Volgens de Chinese kalender is 2020 het jaar van de rat.

Traditie
Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met de drakendansen en leeuwendansen. Volgens legenden was Nian (“Nyehn”) een mensetend prooidier in het oude China, die ongemerkt huizen kon binnendringen. Al gauw leerden de Chinezen dat Nian gevoelig was voor hard lawaai en de kleur rood, en zij verdreven hem met explosies, vuurwerk, en veelvuldig gebruik van de kleur rood in het huis. Deze gebruiken leidden tot de eerste nieuwjaarsvieringen.

Chinese astrologie
In de Chinese astrologie wordt gebruik gemaakt van de dierenriem. Voor ieder jaar staat een ander dier. Er zijn in totaal 12 verschillende dieren. Zodra de cyclus van al deze 12 dieren rond is, wordt er weer opnieuw begonnen. Het is een beetje te vergelijken met onze 12 sterrenbeelden. Deze gelden alleen voor een maand, terwijl een Chinees dierenteken voor het hele jaar geldt. Het jaar 2020 wordt het jaar van de rat.

De rat
Wat zijn de karaktertrekken van de rat? Ratjaren zijn pioniersjaren, kenmerkt zich door vernieuwing. Het jaar van de Rat heeft ook vaak een grote invloed op onze wijze van communiceren. Misschien wordt het 5G netwerk dit jaar wel groots uitgerold. Vriendschap, liefde en samenzijn zullen een belangrijke rol spelen in ons privéleven en over het algemeen zal het jaar van de Rat positief en vrolijk zijn. Ook moedigt dit jaar mensen aan om hun dromen te verwezenlijken. Belangrijk is het wel om verstandige beslissingen te nemen en niet ondoordacht ergens in te springen.