Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding
EBC Taleninstituut B.V. is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen EBC Taleninstituut B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Aanvullende Voorwaarden Zakelijke markt. Klik hier.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EBC Taleninstituut B.V. en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Gedragscode NRTO

Code of conduct NRTO

 

Neem voor vragen over de algemene voorwaarden van EBC taleninstituut contact met ons op via:
T: 0164 26 56 79
E: ebctalen@ebc.nl

Klachtenregeling Geschillencommissie

Klachtenreglement EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

Privacyverklaring  EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

 

Internationaal erkend taalniveau

Alle trainingen bij EBC zijn op basis van het Europees Referentiekader (ERK), een internationaal erkend taalniveau. Je ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat met daarop het behaalde niveau.

Taaltraining van de beste taaltrainer

EBC Taleninstituut verzorgt kwalitatieve en op maat gemaakte taaltrainingen die passen bij wie je bent, wat je nodig hebt en wat je doelen zijn.

Al onze taaltrainers zijn gecertificeerd en veelal native speakers die naast de taal ook de cultuur van de doeltaal en het land kennen. Onze docenten weten hoe ze je efficiënt en doeltreffend kunnen helpen om vlot én met zelfvertrouwen te communiceren in een vreemde taal.