Taalkennis is cruciaal op de werkvloer! Hier lees je waarom Bieze Food Group al geruime tijd stevig inzet op de taalontwikkeling van de werknemers. EBC Taleninstituut heeft in opdracht van Aeres VMBO Nijkerk deze taaltraining op maat gemaakt en op locatie verzorgd.

Sinds begin november worden door de Food Academy Nijkerk (FAN), waarbij de gemeente Nijkerk, twaalf bedrijven uit de regio Foodvalley en onderwijsinstellingen zijn aangesloten, taaltrajecten aangeboden voor medewerkers die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn. Bieze Food Group is een van betrokken partijen. “Taalvaardigheid is een prachtig cadeau voor werknemers. Ik hoop dat meer bedrijven dat ook inzien”, aldus HRM-manager Ditta van de Bovenkamp van Bieze Food Group.

Bieze Food Group, in 1954 opgericht en sinds 1986 een dochteronderneming van de Duitse Wernsing Food Family, heeft ongeveer 300 werknemers in dienst. 20 tot 25 daarvan zijn afkomstig uit andere landen, vertelt Van de Bovenkamp. “Om hen nog meer te betrekken bij de organisatie, zich nog meer thuis te laten voelen in de regio Foodvalley en in Nederland is taalkennis cruciaal. En daarnaast ook voor een veilige werkvloer. Wanneer je niet snapt wat het woord ‘gevaarlijk’ op een bordje betekent, dan kan dat problemen opleveren. Het is een simpel voorbeeld, maar wanneer je geen enkel woord Nederlands spreekt, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Het sociale aspect is ook belangrijk. Daarom besteden wij als Bieze Food Group veel aandacht aan de ontwikkeling van de buitenlandse werknemers.

In samenwerking met Taalfit stimuleert en faciliteert Bieze Food Group al langere tijd taalcursussen voor medewerkers die de Nederlandse taal niet machtig zijn. In september 2018 ontving Bieze Food Group uit handen van Eric de Graaf van het Loket Leren en Werken regio Amersfoort al het certificaat als deelnemer aan het landelijke Taalakkoord. “We zetten stevig in op de taalontwikkeling van onze werknemers. Wanneer je wil samenwerken en betrokkenheid wil creëren moet je elkaar in eerste instantie kunnen begrijpen en met elkaar kunnen communiceren. Voor de werknemers is het ook goed om het jargon te leren binnen de bedrijven waar ze werken. Wanneer je als ordepikker werkt moet je kunnen lezen wat op de schermen verschijnt om de producten af te kunnen vinken. Van taalfit wordt je jobfit”, zegt Van de Bovenkamp.

Klassikaal en online
De Food Academy Nijkerk is samen met Aeres VMBO Nijkerk begin november gestart met een kleine klas met werknemers van Bieze Food Group. “We hebben de interesse voor taaltrajecten eerst bij onze mensen neergelegd. Ook met de vraag: willen jullie liever online of klassikaal lessen volgen? Daaruit kwam naar voren dat voor de meeste de voorkeur uitging naar klassikaal. Dat we dit traject met de Food Academy en Aeres konden opstarten is echt heel mooi. We zijn ook heel trots op de samenwerking met onze partners binnen de Food Academy. In eerste instantie is die samenwerking opgezet omdat we als regio heel weinig operators kunnen vinden, maar we vinden het ook heel belangrijk om Food in onze regio aantrekkelijk te houden en nog aantrekkelijker te maken. We willen daarom ook de jeugd naar de Food Academy zien te halen. Als we een aantrekkelijke opleiding hebben voor een operator of logistiek medewerker en die personen spreken geen Nederlands dan zou het jammer zijn, als ze daarom afvallen”, aldus Van de Bovenkamp.

Vier Poolse werknemers van Bieze Food Group vormen een klas. Een Italiaanse en een Thaise volgen een online-traject, nadat bij het intakegesprek bleek dat ze al op een hoger niveau kunnen starten. “Er wordt dus op verschillende niveaus ingezet. Elke week wordt er onder werktijd les gegeven. Daar hebben we bewust voor gekozen. Wij investeren daar dus als onderneming in. Een docente Nederlands van Aeres geeft hen dan twee uur les. De twee werknemers die het online-traject volgen hebben bijeenkomsten waarop ze worden getoetst en hun vooruitgang bespreken met docenten. In overleg met de werkgever, in dit geval dus Bieze Food Group, wordt ook gekeken naar wat de organisatie wil. Er is daarom ook contact tussen de docente en een leidinggevende. Het is daarnaast ook goed dat de lerares weet wat er op de werkvloer speelt om haar lessen daarop aan te laten sluiten. Dan kan ze ook meer gericht op de werkvloer de taal aanbieden. Het is echt maatwerk.”

Sneeuwbaleffect
De Food Academy hoopt dat na de start met de klas van Bieze Food Group meer bedrijven hun weg vinden naar de taaltrajecten voor werknemers uit het buitenland. “Wij zouden het ook toejuichen als meer bedrijven uit de regio aansluiten. Ik vermoed dat de klassen alleen maar groter worden in de komende tijd. Het voordeel van de samenwerking met Aeres is ook dat we elk moment met grotere klassen aan de slag kunnen gaan. En we weten allemaal dat steeds meer mensen uit andere landen naar Nederland komen om te werken. Uiteindelijk is dit traject klein begonnen, maar ik weet zeker dat het een groot succes gaat worden. We hopen op een sneeuwbaleffect binnen de regio Nijkerk.”

Van de Bovenkamp wijst ook op de maatschappelijke taak van het bedrijfsleven. “Je moet goed voor je mensen zorgen en juist die betrokkenheid resulteert in een betere band. Daar hoort als werkgever bij dat je werknemers kansen biedt om te ontwikkelen. Laten voelen dat ze erbij horen. Het is niet zo dat werknemers nadat ze Nederlands hebben geleerd aan ons verbonden moeten blijven, maar de betrokkenheid wordt vergroot en dat is van groot belang voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze lessen, echter het is een win-win situatie. Wanneer de organisatie investeert in een taaltraject voor de werknemer ontvang je dit weer terug.”

Dit artikel is origineel gepubliceerd op valleibusiness.nl.