Het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ is tot eind 2019 verlengd. Het kabinet wil laaggeletterdheid verminderen en voorkomen. Dit doen ze door subsidie voor taalscholingstrajecten te verstrekken aan werkgevers en samenwerkingsverbanden.

EBC Taleninstituut geeft ook veel Nederlandse taallessen aan buitenlandse medewerkers die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven. De werkgever kan tot 2/3 deel van de cursuskosten gesubsidieerd krijgen van het Ministerie van Onderwijs.

Heb je als werkgever interesse in een taaltraining voor jouw medewerkers? Neem dan contact op met EBC Taleninstituut via 0164-265679 voor een vrijblijvend voorstel op maat of kijk hier voor meer informatie.