Komt u niet uit Nederland en wilt u de Nederlandse taal leren en slagen voor uw inburgeringsexamen? EBC zorgt voor een passende taaltraining Nederlands zodat u uw inburgeringsdiploma behaalt.

Taaltraining Nederlands voor uw inburgeringsexamen

De Nederlandse taalcursus voor het inburgeringsexamen bestaat uit 2 keer 2 uur groepsles per week.  Verder krijgt u in die week ook 2 keer 2 uur assisted learning of e-learning. Voor de Nederlandse taalcursus vindt er een intake plaats. Aan de hand van deze intake wordt je ingedeeld in een cursustraject. Er zijn verschillende trajecten. Deze trajecten zijn te zien op de volgende pagina https://ebc.nl/inburgeringsexamen. Elk cursus traject is gebaseerd op uw startniveau en leerbaarheid.

Nederlandse taalcursus, wat leert u precies?

Tijdens de groepstraining leert u de taal begrijpen, spreken, schrijven en lezen. Aan het eind van de Nederlandse taalcursus is het doel dat u taalniveau A2 bereikt. Dit niveau heeft u nodig om het examentraject in te gaan. Binnen dit traject krijgt u verschillende oefentoetsen die u voorbereiden op het inburgeringsexamen. De lesmethode bestaat uit verschillende thema’s met praktische oefeningen. Al deze oefeningen zijn gericht op het slagen voor het inburgeringsexamen. De groep waaraan de taaltraining Nederlands wordt gegeven, bestaat uit 6 tot 10 mensen.

Inburgeringsexamen financieren

De kosten van een taaltraining Nederlands kunnen door uzelf worden gefinancierd. U kunt er ook voor kiezen om een lening af te sluiten bij DUO. Deze lening moet uiteindelijk in delen worden afgelost. Bent u een asielmigrant? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen, zolang u het inburgeringsexamen binnen een bepaalde tijd haalt.

Spreekt deze cursus u aan? Kijk dan voor meer informatie, over onder andere verschillende trajecten, op https://ebc.nl/inburgeringsexamen.