Scholingssubsidies

ALGEMEEN VOOR WERKGEVERS

  1. Scholingskosten zijn aftrekbaar van het bedrijfsresultaat;
  2. De vergoeding van opleidingskosten aan werknemers is onbelast;
  3. Branchespecifieke opleidings- en ontwikkelfondsen. Het bedrijf moet bij het O&O fonds zijn aangesloten. Raadpleeg hiervoor de brancheorganisatie. Zie voorts onder.  

AGF Groothandelsfonds

Vergoeding voor 2016 50% van de cursuskosten voor aangesloten bedrijven. Zie www.agfgroothandelsfonds.nl

Colland

Bedrijven in de sectoren Glastuinbouw en Hoveniers kunnen subsidie aanvragen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers, maar ook werknemers, kunnen subsidie aanvragen voor een cursus. 

SOOB-subsidie

De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig. Via Soob-subsidiepunt worden opleidingen en trainingen gestimuleerd en  gesubsidieerd voor huidige en toekomstige werknemers.

Stoof subsidie

Stoof ondersteunt uitzendwerkgevers bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Deelnemende bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding (tot 50% van de gemaakte subsidiabele kosten).

Belastingvoordeel werknemer

Aftrek studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting met een drempel van €250,-. Een vergoeding van de werkgever moet in mindering worden gebracht.

Stichting Kabeflex

Stimuleringsmaatregelen voor werknemers in de kartonage-, flexibele verpakkingen- en behangselpapierindustrieën die werkzaam zijn onder de bedrijfstak CAO en die bijdrageplichtig zijn aan Kabeflex.

Kijk op de scholingscatalogus www.kabeflex.nl

OOM

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers zijn er diverse regelingen voor opleiding en ontwikkeling.

PREPARE2START-subsidie

50% subsidie op de kosten van taaltrainingen voor startende exportbedrijven. Zie www.prepare2start.nl

Internationaal erkend taalniveau

Alle trainingen bij EBC zijn op basis van het Europees Referentiekader (ERK), een internationaal erkend taalniveau. U ontvangt aan het eind van uw cursus een certificaat met daarop het behaalde niveau.

100% klanttevredenheid

Bekijk hier het laatste CEDEO-klanttevredenheidsonderzoek en lees waarom onze klanten zo tevreden zijn.

BEKIJK HET ONDERZOEK

Diverse subsidies mogelijk

EBC biedt op maat gemaakte taaltrainingen voor diverse branches (vb. AGF-sector) en voor alle niveaus en functies. Hiervoor zijn diverse subsidies mogelijk, waarmee tot wel 50% van de cursuskosten worden vergoed. Ook scholingsvouchers zijn bij EBC geldig.