Een apostille is een stempel (of sticker) van de rechtbank op een officieel document, die aantoont dat de handtekening op het document echt is. Met die stempel is het document geldig in het buitenland. Een medewerker van de rechtbank zet een sticker of een stempel op het document. Hiermee maakt hij een uittreksel uit het geboorteregister geldig in het buitenland.
Officiële documenten, zoals diploma’s, geboorteakten e.d. mogen niet door iedere vertaler vertaald worden. Dit mag alleen een beëdigd vertaler doen. Een beëdigd vertaler heeft een eed afgelegd bij de rechtbank waarbij hij/zij heeft gezworen nauwgezet en eerlijk te vertalen.
EBC Talen verzorgt regelmatig vertalingen waarbij een apostille nodig is en maakt vaak gebruik van beëdigd vertalers in o.a.  Spaans, Duits, Engels Frans en Nederlands.