In onze functie van taaltrainer of medewerker bij EBC Talen, hebben we het genoegen mensen te ontmoeten uit veel verschillende landen. Cursisten die onderling verschillen door hun afkomst, hun levensbeschouwing en persoonlijke ervaringen. Mensen die genoodzaakt waren hun onveilig thuis te verlaten, maar ook mensen die tijdelijk in Nederland zijn neergestreken voor hun werk. We ontvangen diplomaten die zich voorbereiden op een functie in het buitenland om daar de verbinding te zoeken. We ondersteunen werkgevers die willen leren communiceren met de zogenaamde arbeidsmigranten die zij in dienst hebben.

Niet te ontkennen valt, dat er cursisten zijn die hun politieke standpunten uiten in de les. Voor sommige van hen geldt uiteraard dat de hele reden dat zij zich hier in Nederland treffen, een gevolg is van de politieke situatie in hun vaderland.

Hoe gaan wij daar in de les mee om? Die vraag kreeg ik onlangs van een kennis van mij. Hoe handel je als er standpunten worden geuit waar je persoonlijk niet achter staat? Hoe reageer je dan en hoe blijf je neutraal zonder afstandelijk over te komen?

Deze vraag vond ik een interessante, te meer omdat deze kwestie weer heel actueel is geworden bij EBC Talen de laatste tijd. Een Russische cursist die hier Engels komt leren, vertelde me vandaag dat een Nederlandse collega van hem nu met een boog om hem heen loopt en hem niet meer groet, zuiver en alleen vanwege zijn afkomst.

De huidige situatie in Oekraïne raakt ook drie van onze medewerksters hard en persoonlijk. Een van hen omdat zij uit Oekraïne komt. Twee omdat zij uit Rusland afkomstig zijn en daar familie hebben. We zien het verdriet over de oorlog bij alle drie. Zij hebben allemaal een hart onder de riem nodig, een luisterend oor, onze aandacht en ons medeleven.

En daarmee komt misschien gelijk het antwoord op de gestelde vraag. Wij zijn er voor de cursist, in eerste instantie om ze meer vaardig te maken in de door hen gekozen taal, maar ook om te luisteren en te ondersteunen in het leerproces. Waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft, het gaat ons om de behoefte van het individu.

Taal verbroedert en brengt mensen dichter tot elkaar. Die wetenschap hebben wij hoog in het vaandel staan.

Ginny Beemster – Team lead EBC Study-support, intakes en sectie Engels