EBC medewerker aan het woord: “Taalscholing op de werkvloer is maatwerk!”
Li-ja Termijn – Projectleider Nederlands op de werkvloer – is sinds 2006 nauw betrokken bij taalscholing op de werkvloer. Vanaf 2015 is ze werkzaam bij EBC Taleninstituut.

“Ik heb een heerlijke baan! Mijn werk is afwisselend, interessant en uitdagend. In deze branche moet je flexibel zijn, mee kunnen buigen met de opdrachtgever. Dat is iets wat me enorm ligt.”

Goed luisteren naar de opdrachtgever
“Ik heb dagelijks contact met bestaande en nieuwe klanten, bespreek met hen de mogelijkheden en de doelstellingen. We werken bij EBC Taleninstituut vraaggericht en op maat. Dat betekent dat ik flexibel en creatief moet zijn en goed moet kunnen luisteren naar mijn gesprekspartners, maar ook op tijd moet kunnen bijsturen en de opdrachtgever moet behoeden voor het inkopen van lesprogramma’s die te weinig rendement opleveren.”

De juiste vragen stellen, levert het beste resultaat
“Ik hoor vaak dat een werkgever wil starten met taalscholing voor een groepje medewerkers. Mijn eerste vraag is dan: “Hoeveel mensen heeft u voor ogen en wat is hun taalniveau?”
Het is mooi als je 8 mensen na werktijd samen in een lokaaltje kunt zetten om de taal te leren. Maar zó eenvoudig is het helaas meestal niet. Een taaltraject start altijd met een intake. Het taalniveau, de leerbaarheid en de doelstellingen bepalen het lesprogramma en de groepsgrootte. Als ik Pools wil gaan leren, vind ik het niet fijn als er mensen in mijn groep zitten die al een of meer cursussen hebben gevolgd. Zij gaan zich vervelen óf ik kan het niet volgen.”

“De planning is een belangrijk onderdeel. Waar en wanneer moeten de lessen plaatsvinden? Werken de deelnemers in ploegen? Hoeveel tijd kan er besteed worden aan de taalscholing? Welke thema’s  en vaardigheden moeten in de lessen behandeld worden? Zijn de lessen verplicht? Wat wordt verwacht van de deelnemers? Allemaal belangrijke vragen die ik graag samen met de opdrachtgever uitwerk, voordat het team van EBC Talen en de docent aan de slag gaan.”

Input vanuit het bedrijf
“In een individueel programma kunnen we specifieke doelen op maat uitwerken. Een operator die bijvoorbeeld als teamleider gaat werken, krijgt nieuwe taken en moet taalvaardiger worden. Soms zetten we alleen in op het schrijven van correcte mails. In andere gevallen is het melden van een storing of het duidelijk uitleggen van instructies belangrijk. Ik kaart dat in de voorgesprekken al zoveel mogelijk aan en vraag input van anderen in het bedrijf. Hoe breder het draagvlak is, hoe meer rendement je kunt halen uit een training.“

“Taal vergroot mijn wereld”
“Door mijn ervaring met taal op de werkvloer heb ik al veel mooie contacten kunnen leggen met allerlei gemeenten, bedrijven en organisaties.  In samenwerking met expertisecentrum CINOP heb ik een paar jaar geleden gewerkt aan de ontwikkeling van een tool om docenten te ondersteunen bij de totstandkoming en de uitvoering van taaltrajecten op de werkvloer en ik heb als ghostwriter meegewerkt aan het Handboek NT1.  In 2015 ben ik gestart bij EBC Taleninstituut. Daar krijg ik de ruimte om mijn expertise verder te ontwikkelen. Zo kan ik onder andere als initiatiefnemer van de werkgroep Activering van Statushouders mijn ervaring op het gebied van taal en arbeid delen met anderen. De taal vergroot mijn wereld.”

Heb je interesse in een taaltraining die volledig wordt aangepast naar jouw wensen? Of wil je advies over hoe jouw organisatie de medewerkers verder kan steunen, in welke taal dan ook?
Bel ons op: 0164-265 679 of stuur een e-mail naar ebctalen@ebc.nl