Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding
EBC Taleninstituut B.V. is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen EBC Taleninstituut B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Aanvullende Voorwaarden Zakelijke markt. Klik hier.

Algemene Voorwaarden Tolken en Vertalers.  Klik hier.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EBC Taleninstituut B.V. en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Gedragscode Beroep en Bedrijf
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO.

Gedragscode Consumenten
Deze gedragscode ziet toe op het lidmaatschap van de NRTO van ondernemers die een opleidingsovereenkomst sluiten met natuurlijke personen handelend in privé (consumenten). Onder opleiding wordt verstaan iedere vorm, ongeacht duur, van onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

 

 

Neem voor vragen over de algemene voorwaarden van EBC taleninstituut contact met ons op via:

EBC Taleninstituut
Keldermanslaan 3
4611 AL  Bergen op Zoom
T: 0164 26 56 79
E: ebctalen@ebc.nl

Klachtenregeling Geschillencommissie

Klachtenreglement EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

Privacyverklaring  EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

 

Internationaal erkend taalniveau

Alle trainingen bij EBC zijn op basis van het Europees Referentiekader (ERK), een internationaal erkend taalniveau. U ontvangt aan het eind van uw cursus een certificaat met daarop het behaalde niveau.

Correct Schrijven Nederlands

Het team van EBC verzorgt succesvolle  workshops Correct Schrijven. De workshops Correct Schrijven Nederlands zijn nu opgesplitst in 7 online modules van 10 à 15 minuten per onderwerp + oefeningen en opdrachten.
De deelnemers krijgen via een inlogcode toegang tot de modules en kunnen deze op kantoor of thuis volgen. Op aanvraag, of uiterlijk drie maanden na inschrijving, ontvangt de deelnemer een tweede inlogcode voor een digitale eindtoets. Zodra de toets gemaakt is ontvangt de deelnemer per mail het toetsrapport en een certificaat van deelname.

MEER OVER DE WORKSHOP

"Wij werken al jarenlang samen met EBC en zijn erg blij met hun professionele aanpak!"


Evelien Oranje, HR Graphic Packaging

"Professioneel en flexibel, dat zijn de woorden waaraan wij denken bij EBC. We werken al geruime tijd met ze samen en dat bevalt goed!"


Tessa Hartog, HR The Greenery

“Ga aan de slag met je medewerkers. Het heeft daadwerkelijk resultaat. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de medewerkers. Het is de investering meer dan waard!”


Guido Alderliesten, HR Consultant Polytec

"Hoe zou u EBC beoordelen? Uitstekend! De intake was grondig en uitvoerig, de juiste leerdoelen waren goed vastgelegd. Dit alles zorgde voor een prima start van de training die daarnaast op maat gemaakt was door de docenten Frans."


Hanneke Slothouwer, Rabobank Foundation

"Zeer leuke cursus en een heel leuke ervaring om op deze manier de taal te leren. Persoonlijke ontwikkeling, doelgericht in een gezellige sfeer."


Frans van den Berge en Fonny Bolders, Gasunie

"Ik ben echt trots op jullie instituut en jullie docenten en ik ben heel blij dat ik, met jullie hulp, de mooie kans gekregen heb om de Nederlandse taal te leren!"


Douaa Murtada Syrië