Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding
EBC Taleninstituut B.V. is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen EBC Taleninstituut B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EBC Taleninstituut B.V. en de consument met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Gedragscode Beroep en Bedrijf
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO.

Gedragscode Consumenten
Deze gedragscode ziet toe op het lidmaatschap van de NRTO van ondernemers die een opleidingsovereenkomst sluiten met natuurlijke personen handelend in privé (consumenten). Onder opleiding wordt verstaan iedere vorm, ongeacht duur, van onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Aanvullende voorwaarden van EBC Taleninstituut
Deze voorwaarden zijn ter aanvulling van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging NRTO.

 

 

Neem voor vragen over de algemene voorwaarden van EBC taleninstituut contact met ons op via:

EBC Taleninstituut
Keldermanslaan 3
4611 AL  Bergen op Zoom
T: 0164 26 56 79
E: ebctalen@ebc.nl

Klachtenregeling Geschillencommissie

Klachtenreglement EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

Privacyverklaring  EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

Interne privacyverklaring  EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

Internationaal erkend taalniveau

Alle trainingen bij EBC zijn op basis van het Europees Referentiekader (ERK), een internationaal erkend taalniveau. U ontvangt aan het eind van uw cursus een certificaat met daarop het behaalde niveau.

CEDEO-klanttevredenheid: 100%!

Bekijk hier het laatste CEDEO-klanttevredenheidsonderzoek en lees waarom onze klanten zo tevreden zijn.

BEKIJK HET ONDERZOEK

Diverse subsidies mogelijk

EBC biedt op maat gemaakte taaltrainingen voor diverse branches (vb. AGF-sector) en voor alle niveaus en functies. Hiervoor zijn diverse subsidies mogelijk, waarmee tot wel 50% van de cursuskosten worden vergoed. Ook scholingsvouchers zijn bij EBC geldig.

MEER OVER SUBSIDIES